Bibliotekportalen
Hvordan aktivere cookies i Internet Explorer

Du kan aktivere cookies i Internet Explorer på denne måten:

 

 

1. Klikk på "Tools", og velg "Internet Options" fra nedtrekks-menyen

2. Velg "Privacy" og klikk deretter "Advanced".

 

 


3. Kryss av for "Override automatic cookie handling" .

4. Under "First-party Cookies" og "Third party Cookies", velg "Accept".

5. Kryss av for "Always allow session cookies"

6. Klikk OK for å lukke dialog-boksene.

 

 

 


 

   
Adresse: Postboks 7808, 5020 BERGEN

Ansvarlig for denne siden: Universitetsbiblioteket

Ansvarlig redaktør: Formidlingsdirektøren